Naučná stezka Fauna a flóra Chřibů | Kam s dětmi – aktivity pro děti a jejich rodiče

E-mail:
Registrační kód:
Zapomněl(a) jste registrační kód?
Aktuální registrační kód:
Nový registrační kód:
Opakovat nový registrační kód:

Zadejte registrační email.

E-mail:

Registrací se přihlásíte se do KLUBU KAM S DĚTMI a zároveň Vám bude umožněno vkládání akcí a tipů do databáze KAM S DĚTMI.
KLUB KAM S DĚTMI Vám bude pravidelně přinášet novinky, newslettery, exkluzivní výhody, slevy a soutěže.

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Instituce:
vyplňujte, pokud za ni budete vkládat do databáze
Kraj:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Budeme rádi, když vyplníte i další nepovinné údaje, které nám mohou pomoct při vylepšování portálu Kam s dětmi. Naším cílem je být pro vás nejlepším rádcem a pomocníkem, když nevíte kam s dětmi. Tyto data nebudou dle Zásad o ochraně osobních údajů nijak zneužívány či předávány třetím osobám.

Rok narození rodiče:
Jméno dítěte:
Datum narození dítěte:
Přidat dítě

Naučná stezka Fauna a flóra Chřibů

> Otevřeno

celý rok

> Hodnocení

4  (1x)

> Pro děti ve věku:

0-14

> Popis

Naučná stezka představuje v 5 zastaveních přírodní poměry Chřibů. Je vhodná pro pěší i cyklisty a její délka je 5 km. Přírodovědně zaměřená naučná stezka vás seznámí s přírodními poměry, květenou a zvířenou pohoří Chřiby, které bylo zařazeno do seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Stezka vede od Konventního rybníka pod velehradskou bazilikou a vede přes obec Modrá a údolím Modranského potoka do masivu Chřibů. Úvodní panel je na parkovišti u Hotelu u Velehradu a uvádí základní přírodní charakteristiky Chřibů, morfologii, geologii, půdní poměry, podnebí a formy ochrany přírody. Dále vede trasa po komunikaci přes obec Modrá, nad obcí odbočuje na zpevněnou lesní komunikaci do údolí Modranského potoka. Na rozcestí je druhá zastávka „ Nad Modrou“, seznamující s rostlinami a živočichy lesních okrajů, sadů a luk. Třetí stanoviště „ U laveček“ je nad rybníky a přibližuje společenstva lesních rybníků, potoků a mokřadů. Následující zastávka „Orlová“ seznamuje s biotopem doubrav, jejich základními typy, charakteristickými rostlinami a živočichy tohoto lesa. Poslední, páté zastavení „ Hrušová“ je u vyústění lesní cesty zpět na komunikaci Velehrad–Modrá–Bunč nad Královým stolem a představuje rostlinná a živočišná společenstva bučin. Zde stezka končí a je možné pokračovat po komunikaci dále na Bunč (4,5 km), vrátit se zpět do Modré (4,5 km) nebo se vydat po žluté turistické značce jihozápadním směrem na Salaš (2,5 km), případně severovýchodně do Jankovic (1 km). Cestou po stezce můžete využít i informace z panelů naučné stezky Modřansko, která vede část trasy souběžně, ale seznamuje s jinými aspekty a zajímavostmi, můžete také využít dřevěné rozhledny před druhou zastávkou k výhledu do podhůří Chřibů a do nivy Moravy, Dolnomoravského úvalu až k Vizovickým vrchům a Bílým Karpatům. V údolí Modranského potoka uvidíte ukázku revitalizace území – kaskádu 6 rybníků s řadou vzácných a chráněných živočichů, zejména obojživelníků, např. kuňku žlutobřichou, skokana zeleného, ropuchu obecnou i zelenou, dále můžete zahlédnout lovícího ledňáčka říčního nebo přelétajícího krkavce velkého. V květnu je možné na světlých okrajích lesů nalézt i kvetoucí orchideje, např. okrotici bílou nebo prstnatec Fuchsův. O stezku pečuje Střední odborná škola a Gymnázium ve Starém Městě.

> Otevírací doba

Celoročně

> Kontakt

Kraj: Zlínský kraj
Město: Modrá

> Komentáře