Naučná stezka Areál opevnění Darkovičky | Kam s dětmi – aktivity pro děti a jejich rodiče

E-mail:
Registrační kód:
Zapomněl(a) jste registrační kód?
Aktuální registrační kód:
Nový registrační kód:
Opakovat nový registrační kód:

Zadejte registrační email.

E-mail:

Registrací se přihlásíte se do KLUBU KAM S DĚTMI a zároveň Vám bude umožněno vkládání akcí a tipů do databáze KAM S DĚTMI.
KLUB KAM S DĚTMI Vám bude pravidelně přinášet novinky, newslettery, exkluzivní výhody, slevy a soutěže.

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Instituce:
vyplňujte, pokud za ni budete vkládat do databáze
Kraj:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Budeme rádi, když vyplníte i další nepovinné údaje, které nám mohou pomoct při vylepšování portálu Kam s dětmi. Naším cílem je být pro vás nejlepším rádcem a pomocníkem, když nevíte kam s dětmi. Tyto data nebudou dle Zásad o ochraně osobních údajů nijak zneužívány či předávány třetím osobám.

Rok narození rodiče:
Jméno dítěte:
Datum narození dítěte:
Přidat dítě

Naučná stezka Areál opevnění Darkovičky

> Fotogalerie

> Otevřeno

celý rok

> Hodnocení

0  (0x)

> Pro děti ve věku:

0-14

> Popis

Linie československého opevnění postavená v letech 1935 - 1938 podél tehdejší hranice s Německem, měla na území dnešní Opavy 18 pevností a přes 140 pevnůstek. V květnu a září 1938 je obsadili českoslovenští vojáci, odhodlaní k obraně vlasti. Po podepsání mnichovské dohody se museli bez boje z opevnění stáhnout. Během okupace Němci část opevnění využili k výcviku. Mnohé objekty na Opavsku jim sloužily k obraně proti útočící Rudé armádě a čs. jednotkám při Ostravsko-opavské operaci v dubnu a květnu 1945. Naučná stezka kolem jednotlivých pevností je značena zelenou barvou a dlouhá cca 6,5 km. Je vhodná jak pro pěší, tak cykloturistiku. Vede od samostatného pěchotního srubu MO-S 16 "Rozcestí" kolem dalších objektů lehkého a těžkého opevnění přes Areál čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách a končí u srubu MO-S 24 "Signál". Po trase je možno vidět různá stavební řešení objektů se zachycením vývoje čs. fortifikace. Návštěvníci si mohou prohlédnout některé objekty naučné stezky i uvnitř díky různým klubům vojenské historie, které začínají jednotlivé sruby rekonstruovat. Popis jednotlivých pevností: MO-S 16 „Rozcestí“ Je jedním ze čtyř stavebně dokončených srubů ostravského úseku opevnění, na kterém měla být umístěna otočná věž pro dvojče těžkých kulometů. Vchod do srubu je zabetonován. Umístění: vlevo od silnice z Markvartovic do Šilheřovic, těsně před odbočkou na Darkovičky GPS: 49°55'9.228"N 18°14'27.020"E Typ: pěchotní srub Datum betonáže: 7. 12. 1936 Odolnost: III. stupeň MO-S 17 „Štipky“ Srub měl být vyzbrojen 9 cm kasematním minometem, jehož mohutná střílna se zachovala v týlovém patře pod pravou střeleckou místností. Celý srub je zdevastován mohutným výbuchem, kterým Rudá armáda po válce odpálila kořistní munici. Zajímavostí objektu je, že jako jediný na ostravském úseku opevnění byl maskován krycími nátěry a drátěnými maskovacími sítěmi s barevnými jutovými záplatami. Ostatní objekty byly natřeny načerno, protože zahájení bojů ze strany Německa se očekávalo v nočních nebo brzkých ranních hodinách. Objekty v lesních úsecích byly navíc kryty chvojím nebo opřenými stromky. Umístění: 70 m nalevo od silnice z Darkoviček do Šilheřovice, kousek za odbočkou na Hať GPS: 49°55'28.138"N 18°13'53.374"E Typ: pěchotní srub Datum betonáže: 9.9.1936 Odolnost: II. stupeň MO-S 18 „Obora“ Jednostranný srub opravený zvnějšku do stavu v roce 1938. Střílny tohoto objektu jsou původní. Srub je jedním ze dvou srubů ostravského úseku, kde nebyly střílny z nějakého důvodu vytrženy. Interiér srubu není přístupný. Slouží muzeu umístěnému na sousedním MO-S-19 „Alej“ jako depozitář a technické zázemí. Umístění: vpravo u silnice z Darkoviček do Ludgeřovic GPS: 49°55'26.598"N, 18°13'42.269"E Typ: pěchotní srub Datum betonáže: 3.8.1936 Odolnost: II. stupeň MO-S 19 „Alej“ Oboustranný pěchotní srub na pravém křídle projektované tvrze Orel. Jeden z ucelené skupiny srubů postavený ve III. stupni odolnosti, což je dáno množstvím silnic, které v tomto úseku procházejí od hranic do vnitrozemí. Srub byl v polovině osmdesátých let kompletně zrekonstruován do stavu v roce 1938. Ze zbraní jsou na srubu k vidění všechny zbraně používané v pevnostech v roce 1938. Raritou je lafetované dvojče těžkých kulometů a zejména rekonstruovaný protitankový kanón vz. 36 ráže 4,7 cm (zbraň L1), který se v republice nachází pouze ve dvou exemplářích. V areálu se muzea se konají při zvláštních příležitostech dobové bojové ukázky. Umístění: po levé straně silnice z Hlučína do Šilheřovic za obcí Darkovičky GPS: 49°55'31.300"N, 18°13'16.867"E Typ: pěchotní srub Datum betonáže: 27.8.1936 Odolnost: III. stupeň MO-S 20 „Orel“ Tvrzový objekt, který měl patřit do sestavy tvrze Orel. Protože s výstavbou tvrze se v dohledné době nepočítalo, byl postaven pouze tento srub, aby se uzavřela díra v linii izolovaných pěchotních srubů. Uvnitř se nachází šachta se schodištěm pro napojení na podzemí. Na dně šachty je kopaná studna. Interiér srubu není přístupný. Srub byl zabetonován. Umístění: nalevo vedle silnice z Darkoviček do Darkovic, přístup od muzea MO-S 19 "Alej" po polní zpevněné cestě vedoucí kolem protitankových příkopů a překážek GPS: 49°55'38.982"N, 18°12'56.553"E Typ: pěchotní srub Datum betonáže: 11.12.1936 Odolnost: IV. stupeň (nejodolnější) MO-S 21 „Jaroš“ Oboustranný pěchotní srub na levém křídle nedobudované tvrze Orel. Střílny nejsou zabetonovány. Ochranné příkopy zpola zasypány. Vchod do objektu zazděn. Schodiště umístěno před chodbou objektu u týlové stěny. Střílna na ochranu vchodu je na plošině nad schodištěm. Na obou stranách objektu jsou zachovalé zbytky příkopu PÚV. Umístění: v poli mezi silnicemi Darkovičky – Vřesina a Darkovičky - Darkovice GPS: 49°55'41.110"N, 18°12'23.383"E Typ: pěchotní srub Datum betonáže: 24.9.1936 Odolnost: III. stupeň MO-S 22 „František“ Oboustranný pěchotní srub umístěný na nevýrazné terénní vlně. Střílny hlavních zbraní byly vytrženy a na konci války nahrazeny německými střílnami z prostého betonu. Dnes jsou střílny zabetonovány. Zabetonován je i vchod včetně originální mříže. Ochranné příkopy jsou po okraj zasypány odpadky. Netradičním způsobem je řešeno schodiště do týlového patra. Není umístěno jako obvykle u čelní stěny objektu za chodbičkou, ale ve zvláštní místnosti u týlové stěny, do které vede i vchod objektu. Na plošince nad schodištěm je pak umístěna střílna na ochranu vchodu. Umístění: vpravo u silnice z Darkoviček do Vřesiny GPS: 49°55'54.419"N, 18°11'54.977"E Typ: pěchotní srub Datum betonáže: 6.10.1936 Odolnost: III. stupeň MO-S 23 „Chlupáč“ Mohutný oboustranný pěchotní srub vyzbrojený kulometnou otočnou věží umístěnou na místě s dalekým výhledem určený pro ochranu levého křídla tvrze Orel. Na srubu byl osazen dělostřelecký pozorovací zvon pro potřeby tvrzového dělostřelectva. Střílny hlavních zbraní pod betonem svírají spolu pravý úhel. Objekt je volně přístupný normálním vchodem. Umístění: v malém lesíku na hřebeni, vpravo od silnice z Darkoviček do Vřesiny GPS: 49°56'10.540"N, 18°12'16.258"E Typ: Pěchotní srub Datum betonáže: 1.12.1936 Odolnost: III. stupeň MO-S 24 „Signál“ Oboustranný třízvonový pěchotní srub. Těžké kulomety z kopule postřelovaly prostor směrem k předsunutému srubu MO-S-23 "Chlupáč", PTK působil do prostoru překážek k sousednímu MO-S-22 "František" a minomet postřeloval mělká údolí v předpolí a prostoru nepostavené tvrze Orel. Celou mezeru mezi srubem a jeho pravým sousedem vyplňoval protitankový příkop PÚV dosud patrný v terénu. Vchod zazděn. Interiér srubu zdevastován pravděpodobně výbuchem zevnitř. Nálož zcela roztrhala vstupní chodbičku objektu dokonce byl proražen i strop do týlového patra. Zajímavostí srubu je zbytek muničního výtahu pro zásobování minometu střelivem (napravo od vchodu). Umístění: po silničce, která odbočuje ze silnice Darkovičky-Vřesina vlevo u MO-S-22. Srub je vidět napravo od cesty jakmile tato vstoupí do lesa. GPS: 49°56'0.279"N 18°11'36.963"E Typ: pěchotní srub Datum betonáže: 24.10.1936 Odolnost: III. stupeň Text byl převzat ze stránek Československého opevnění, kde rovněž naleznete bližší informace o jednotlivých pevnostech.

> Otevírací doba

Stezka je přístupná celoročně.

Doba návštěvy Muzea
duben–říjen čt–pá 9:00–15:30
so–ne, svát. 11:00–17:00

> Kontakt

Kraj: Moravskoslezský kraj
Město: Hlučín - Darkovičky
Telefon: 595 051 110

> Komentáře