Broumov – historie města a městská pěší trasa po jeho památkách a zajímavostech | Kam s dětmi – aktivity pro děti a jejich rodiče

E-mail:
Registrační kód:
Zapomněl(a) jste registrační kód?
Aktuální registrační kód:
Nový registrační kód:
Opakovat nový registrační kód:

Zadejte registrační email.

E-mail:

Registrací se přihlásíte se do KLUBU KAM S DĚTMI a zároveň Vám bude umožněno vkládání akcí a tipů do databáze KAM S DĚTMI.
KLUB KAM S DĚTMI Vám bude pravidelně přinášet novinky, newslettery, exkluzivní výhody, slevy a soutěže.

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Instituce:
vyplňujte, pokud za ni budete vkládat do databáze
Kraj:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Budeme rádi, když vyplníte i další nepovinné údaje, které nám mohou pomoct při vylepšování portálu Kam s dětmi. Naším cílem je být pro vás nejlepším rádcem a pomocníkem, když nevíte kam s dětmi. Tyto data nebudou dle Zásad o ochraně osobních údajů nijak zneužívány či předávány třetím osobám.

Rok narození rodiče:
Jméno dítěte:
Datum narození dítěte:
Přidat dítě

Broumov – historie města a městská pěší trasa po jeho památkách a zajímavostech

Foto: Broumov

> Otevřeno

celý rok

> Hodnocení

0  (0x)

> Pro děti ve věku:

0-14

> Popis

Kam, jak a proč? Broumov jsme si vybrali jako východisko pro výlety do okolí, protože myslíme, že je tu mnoho zajímavého, co nám může obohatit znalosti, vidění, ale hlavně zde můžeme strávit krásné rodinné chvíle. Je tu nejen nádherná příroda, ale i památky. Město Broumov leží na řece Stěnavě v Broumovském výběžku ve východní části Broumovské vrchoviny poblíž polské hranice. Území patří do Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Severovýchodně od města se rozkládají Javoří Hory. Město pro turisty připravilo Městskou pěší trasu po zajímavých místech. V informační centru na náměstí je možno si k ní vyzvednout i malého průvodce. Má celkem 11 zastavení s informačními panely, které jsou psány v češtině a polštině. 1. stanoviště je u infocentra na Mírovém náměstí, kde je střed historického centra a kde se dochovaly měšťanské domy na středověkých parcelách. Řada z nich má gotické zaklenuté sklepy. Dnešní podoba je z 16., 18. a 19. století. Největší je renesanční dům s kamenným portálem s letopočtem 1595, kde je nyní informační středisko. V severozápadním rohu je Stará Radnice. Od 13. století sloužila jako fojtův dům. V r. 1419 se stala jednou z nejstarších Radnic u nás. R. 1838 byla přestavěna, další úpravy jsou z r. 1994. Dnes je v ní pobočka Komerční banky. Uprostřed náměstí stojí barokní Mariánský sloup z r. 1706, který je z jednoho kusu kamene. 2. stanoviště je severozápadně od náměstí, kde v letech 1290 – 1322 opat Bavor zřídil benediktinské proboštství - klášter s gotickým chrámem zasvěcený sv. Vojtěchu. Součástí byl i pivovar, který byl vybudován r. 1348. Původně gotický kostel sv. Vojtěcha byl v letech 1685-1688 přestavován v barokním slohu. Barokní přestavbu dokončil v letech 1721-1723 Kilián Ignác Dientzenhofer. Podle společného návrhu otce a syna Dientzenhoferů byla později provedena i barokní přestavba ostatních klášterních budov. Od r. 1950 byl v klášteře internační tábor pro řeholníky a později i pro řeholnice různých řádů, kteří zde byli vězněni a pronásledováni pro své přesvědčení. Pracovali v továrnách a v zemědělství. Po r. 1968 mohli pracovat i v charitních domovech. R. 1990 byl klášterní majetek vrácen břevnovským benediktinům, kteří budovy opravili, nyní je tam Městské muzeum, klášterní kavárna a Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, které zde pořádá řadu kulturních akcí. Velmi slavná byla i zdejší klášterní škola (později gymnázium). Sem do školy chodili např. v 17. století proslulý dějepisec a jezuita Bohuslav Balbín, v 19. století spisovatel historických románů Alois Jirásek, rodák z nedalekého Hronova, a Alois Rašín, ministr financí 1. československé vlády. Budova kláštera s kostelem je veřejnosti celoročně přístupná. Prohlídky se konají vždy v celou hodinu – od dubna do října od 9 do 16 hodin, od listopadu do března od 10 do 15 hodin. Významnou součástí prohlídky kláštera je vzácná knihovna se 17 000 svazky. Další tisíce knih byly bohužel zničeny za komunistického režimu. V klášteře uvidíte i kopii Turínského plátna z r. 1651. Byla nalezena čistě náhodou r. 1999 v dřevěné schránce v klášterním kostele nad kaplí sv. Kříže. Na světě je celkem přibližně 40 podobných kopií, broumovská je však jediná ve střední Evropě. Součástí kláštera je klášterní zahrada. Vznikla v 17. století, do dnešní doby se zachovalo mnoho zajímavých architektonických prvků a staveb. Dominantou zahrady je u altánu rostoucí památný Klášterní dub. Byl zasazen na počest svatby Františka Josefa s Alžbětou Bavorskou (Sisi), která se konala 24.7.1854 v klášteře ve Vídni. Strom je tedy víc jak 160 let starý, je 27 metrů vysoký, kmen má obvod 420 cm. Zahrada je volně přístupná denně od 8 do 20 hodin. 3. stanoviště je na vyhlídce Hladomorna, která uzavírá dolní konec ulice Na Brance. Tam se dochovaly zbytky středověkého městského opevnění - pozůstatky městských hradeb, parkánů a věže i schodiště k předměstí směrem k městské lázni. Ve věži bylo r. 1680 krátce drženo několik sedláků, kteří se zúčastnili povstání proti klášterní vrchnosti. Dříve zde byl také domek, kterým se procházelo ke schodišti a kde se kontroloval vstup do města. R. 1885 byl domek zbourán, původní gotické točité schodiště zasypáno a bylo postaveno nové cihlové dvouramenné schodiště. Přístup do dolních prostorů věže je od té doby možný pouze otvorem seshora. Zbytek věže byl upraven na vyhlídkovou terasu. Při přestavbě byla ve spodní části věže odkryta kamenná deska, kde prý byly lidské kosti. Proto získala vyhlídka svůj název Hladomorna. 4. stanoviště je u kostela sv. Petra a Pavla na Kostelním náměstí, západně od severní strany Mírového náměstí, při západní straně bývalých hradeb. První zmínka o něm je z r. 1258. Po požáru r. 1452 byl obnoven. Barokní úprava je z r. 1757. Z té doby je i průčelí s věží. Ke kostelu patří i fara. V jejím sklepení je freska Posledního soudu, jejíž vznik je odhadován na dobu okolo r. 1320 a patří k nejstarším památkám. Pravděpodobně byla fara postavena na místě původní kostnice na bývalém hřbitově. Když z náměstí sejdete pod městské hradby, dostanete se do parku Alejka, který je nejstarším veřejným parkem v Broumově. V letech 1814 - 1815 zde bylo vysazeno první stromořadí, o kterém ve svých pamětech píše i Alois Jirásek. V letech 2007 - 2010 byl obnoven a vysazena nová jírovcová alej. Parkem protéká Liščí potok, přes který je několik lávek, je zde dětské hřiště i mnoho laviček. 5. stanoviště je u kostela sv. Václava v ulici zvané V Kopečku, v jižní části tohoto historického centra, kousek nad Dolní bránou. Počátkem 17. století si zde zdejší protestanti postavili dřevěný kostel. Během třicetileté války vyhořel. Později postavená zděná kaple sv. Václava vyhořela r. 1684. Nynější kostel postavil z r. 1729 Kilián Ignác Dientzenhofer. R. 1950 byl kostel uzavřen a využíval se jako skladiště. R. 1989 se začalo s opravou, r. 1995 byl vysvěcen a znovu je využíván k původnímu poslání. 6. stanoviště je ještě o kousek dál – až za Dolní bránou. První zmínka o dřevěném špitálním kostele sv. Ducha se sousedním špitálem je ze 14. století. R. 1421 ho husité vypálili. R. 1689 byl postaven nový, již kamenný kostel, který byl v 18. a 19. století upravován. V kostele se konají bohoslužby, ale také koncerty žáků ZUŠ. 7. stanoviště je ještě dál jižním směrem – za nemocnicí, na ulici Křinická. Je to dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie, druhá nejstarší celodřevěná sakrální stavba ve Střední Evropě. Podle pověsti byl postaven r. 1177 údajně pohanskou šlechtičnou, která zde byla pokřtěna. Kostelu prý věnovala perlovou čelenku, která je uložena v městském muzeu. Kostel byl postaven bez jediného hřebíku. První písemná zpráva je z r. 1383. R. 1449 ho poničil požár, hned následující rok byl obnoven. V této podobě ho dnes můžeme vidět. V interiéru jsou zachované nástěnné malby. Okolo kostela je zastřešený ochoz, kde jsou umístěny staré renesanční a empírové náhrobky, ale také dřevěné desky, které obsahují kronikářské záznamy o vážných událostech (povodně, mor, požáry apod.). Kostel je otevřen veřejnosti, ale pouze v měsících červenec a srpen, a to denně od 9 do 17 hodin. 8. stanoviště je v městském parku "Dětské hřiště". Při výjezdu z města severním směrem je park vlevo od Masarykovy třídy, blízko mateřské školy, kus za městským parkovištěm u městského úřadu. Za budovou městského úřadu, v těsném sousedství s klášterní zahradou je Schrollův park. Tento park byl založen v 19. století u soukromé vily. Je pojmenován podle rodiny Schrollů - Benedict Schroll založil mechanickou tkalcovnu v Olivětíně a dal tím základ zdejším textilním závodům. V parku je skleněný altán, kde se konají svatební obřady a různé kulturní akce. 9. stanoviště CHKO Broumovsko je na vyhlídkovém místě nad sídlištěm Spořilov, někde na konci ulice Bratří Čapků. My jsme tam nebyli, protože jsme si CHKO poměrně dost prošli. CHKO byla vyhlášena 27.m3. 1991. Zaujímá plochu 410 km2. Je to romantické území se skalními městy, roklemi a soutěskami a stolovými horami, ale i s unikátní církevní a lidovou architekturou. CHKO spravuje 2 národní přírodní rezervace (Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny), 1 národní přírodní památku (Polické stěny), 3 přírodní rezervace (Ostaš, Křížová cesta, Farní stráň), 5 přírodních památek (Borek, Kočičí skály, Šafránová stráň, Mořská transgrese, Pískovcové sloupky) a také národní přírodní památku Babiččino údolí, i když je za hranicemi CHKO. 10. stanoviště Broumovské stěny je na konci města v ulici Hvězdecká, kudy se jezdí do Křinic a odkud jsou stěny vidět. Broumovské stěny jsou národní přírodní rezervace, která byla vyhlášena r. 1956 na rozloze 638 ha. Je to vlastně část CHKO Broumovsko mezi městy Broumov a Police nad Metují. Rezervace má za úkol chránit krajinářsky významný nesouměrný hřeben s řadou pískovcových skalních měst. Je dlouhý 12 km - od Honského Špičáku na severu až po Božanovský Špičák na jihu. To je nejvyšší vrchol Broumovských stěn (773 m.n.m.). Na hřebeni je např. vyhlídkové místo Hvězda s restaurací a s kaplí Panny Marie Sněžné, Supí hnízdo a řada dalších zajímavých skal a míst 11. stanoviště je v Olivětíně, kde je pivovar Broumov, jeden z nejstarších klášterních pivovarů v Čechách. Součástí je pivovarské muzeum a prodejna. Zaujalo? Jestli ano, jsme moc rádi. A rádi si dočteme Vaše komentáře, až se vrátíte z cest!

> Otevírací doba

dle počasí

> Kontakt

Kraj: Královéhradecký kraj
Město: Broumov
Ulice: Klášterní 1 (Společnost pro destinační management Broumovska)
Telefon: 491 521 282
E-mail: [email protected]

> Komentáře