Centrum pro předškolní děti Kostička | Kam s dětmi – aktivity pro děti a jejich rodiče

E-mail:
Registrační kód:
Zapomněl(a) jste registrační kód?
Aktuální registrační kód:
Nový registrační kód:
Opakovat nový registrační kód:

Zadejte registrační email.

E-mail:

Registrací se přihlásíte se do KLUBU KAM S DĚTMI a zároveň Vám bude umožněno vkládání akcí a tipů do databáze KAM S DĚTMI.
KLUB KAM S DĚTMI Vám bude pravidelně přinášet novinky, newslettery, exkluzivní výhody, slevy a soutěže.

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Instituce:
vyplňujte, pokud za ni budete vkládat do databáze
Kraj:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Budeme rádi, když vyplníte i další nepovinné údaje, které nám mohou pomoct při vylepšování portálu Kam s dětmi. Naším cílem je být pro vás nejlepším rádcem a pomocníkem, když nevíte kam s dětmi. Tyto data nebudou dle Zásad o ochraně osobních údajů nijak zneužívány či předávány třetím osobám.

Rok narození rodiče:
Jméno dítěte:
Datum narození dítěte:
Přidat dítě

Centrum pro předškolní děti Kostička

> Otevřeno

celý rok

> Hodnocení

0  (0x)

> Pro děti ve věku:

3-6

> Popis

Celotýdenní školička Karlínského Spektra pro děti ve věku od 2,5 do 4 let Hlavní zásadou naší práce je aktivní spolupráce pedagogů s rodiči na všestranném rozvoji dítěte. Vytváříme trojúhelník rodič-pedagog-dítě, který zajišťuje ideální podmínky pro výchovu a vzdělávání. Názor dítěte a jeho spokojenost jsou pro nás prioritou, činnosti tedy volíme tak, abychom respektovali individuální přístup k dítěti. Řídíme se příslovím: Řekni mi a já to zapomenu, ukaž mi a já si to zapamatuji, nech mě to vyzkoušet a já to pochopím. S rodiči pravidelně konzultujeme pokroky dětí a jsme k dispozici při výchovných a vzdělávacích otázkách. Necháváme děti učit se hrou a prožitkem. Upřednostňujeme respektující přístup k výchově a vzdělávání a prvky intuitivního rodičovství. Jsme otevřeni všem tradičním i alternativním výchovným a vzdělávacím přístupům. Všechny tyto přístupy situačně aktivně využíváme. V Kostičce vytváříme pro děti prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně a které podněcuje jejich přirozenou zvídavost a zájem o vše, co ještě neznají. Klademe důraz na individuální přístup a hlavně přátelskou atmosféru. Vedeme děti k tomu, aby se s naší podporou rozvíjely samy, vlastní přirozenou cestou a rychlostí. Pravidelná činnost Za pomoci výtvarných, hudebních, dramatických, pohybových, polytechnických činností, četby, volné hry a komunitního kruhu se učíme dovednostem pro život. Důraz klademe na smyslovou výchovu a rozvoj sebeobsluhy. Každý den chodíme ven, využíváme i nově zrekonstruované tělocvičny. Do programu zařazujeme i relaxační a zklidňující cvičení. V zimě mohou naše děti navštěvovat naše ledové kluziště a trénovat tak rovnováhu. Zábavnými cvičeními procvičujeme grafomotoriku. Řečové schopnosti trénujeme logopedickým cvičením. V komunitním kroužku si povídáme o daném tématu a učíme se tak soustředění a trpělivosti. V naší Kostičce je možná i občasná návštěva speciálního pedagoga. Z činností pro vás pořizujeme na památku fotografie a videa. Příležitostné akce Pořádáme pravidelné výlety a akce, oslavy narozenin. Jednou až dvakrát ročně pořádáme besídku pro rodiče v našem divadelním sále, kde děti mají možnost stát na opravdovém pódiu. Během roku pořádáme spoustu akcí pro děti a rodiče, na které jsou všichni členové Kostičky zváni. V Červené Kostičce se na výlety chodí dokonce vždy jednou týdně. Probíhá v ní vždy jednou až dvakrát ročně noční Kostička s přespáváním. Adaptační program, pedagogové Máme nově rozpracovaný adaptační program, který respektuje nástup dětí již od 2,5 let a dovoluje rodičům účast v prvních dnech. Pořádáme den otevřených dveří, při kterém si rodiče a dětmi mohou naše prostory vyzkoušet. O děti se starají výhradně mladé kvalifikované a zkušené pedagožky, které jejich práce baví. Všechny pedagožky v CPD mají absolvovaný i kurz první pomoci. Stravování, zázemí Děti si nosí vlastní jídlo a pití, proto je naše prostředí vhodné i pro děti se speciálními stravovacími potřebami. Podávání sladkostí konzultujeme vždy s rodiči. Naše zařízení disponuje prostředím vhodným pro malé děti, spoustou knih, hraček a her. Přijímání dětí, docházka Pracujeme s dětmi ve věku 2,5–4 roky. Žlutou Kostičku navštěvuje 16 dětí, Červenou 15 a Červenožlutou 10 dětí. Přijímáme děti všech národností, náboženství a řečových schopností během celého roku. Děti se tedy u nás setkávají i s kulturní diverzitou. Nezáleží nám na místě trvalého bydliště a nevyžadujeme očkování, ani potvrzení od lékaře. Děti k nám nemusí docházet denně a časovou dotaci volí ve spolupráci s pedagogem, jsme proto ideálním místem pro trénink na přechod do mateřské školy. Červená Kostička je ve školním roce 2017/2018 zapojena do projektu Inovativní přístupy k inkluzi dětí s původem v jiném kulturním prostředí v předškolním vzdělávání (projekt spadající pod Erasmus +, Podpora pro reformy). Cena, další nabídka Naše cena pokrývá pouze náklady. Výhodou je i možnost návštěvy našich kroužků pro předškoláky, na které Kostička děti připravuje. Členové naší Kostičky mají zvýhodněné podmínky v prázdninových Kostičkách. Pravidla docházky do CPD Kostička Adaptační program NAŠE TŘÍDY Žlutá Kostička pondělí–pátek: 7.00–13.00, Karlínské Spektrum pedagogové: Veronika Balíková a Lien Duongová cena: 1800 Kč Červená Kostička pondělí–čtvrtek: 14.00–18.00, Karlínské Spektrum pedagog: Mgr. Monika Štěpánková, 222 333 821 cena: 1600 Kč Červenožlutá Kostička pondělí–pátek: 8.30–12.30, budova Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 – v Dětském koutku pedagog: Ing. Helena Blűmelová cena: 1600 Kč

> Otevírací doba

Dle webu

> Kontakt

Kraj: Praha
Město: Praha 8 - Karlín
Ulice: Karlínské náměstí 7
Telefon: 222 333 888
E-mail: [email protected]

> Komentáře