Zámek a park v Lešné u Valašského Meziříčí | Kam s dětmi – aktivity pro děti a jejich rodiče

E-mail:
Registrační kód:
Zapomněl(a) jste registrační kód?
Aktuální registrační kód:
Nový registrační kód:
Opakovat nový registrační kód:

Zadejte registrační email.

E-mail:

Registrací se přihlásíte se do KLUBU KAM S DĚTMI a zároveň Vám bude umožněno vkládání akcí a tipů do databáze KAM S DĚTMI.
KLUB KAM S DĚTMI Vám bude pravidelně přinášet novinky, newslettery, exkluzivní výhody, slevy a soutěže.

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Instituce:
vyplňujte, pokud za ni budete vkládat do databáze
Kraj:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Budeme rádi, když vyplníte i další nepovinné údaje, které nám mohou pomoct při vylepšování portálu Kam s dětmi. Naším cílem je být pro vás nejlepším rádcem a pomocníkem, když nevíte kam s dětmi. Tyto data nebudou dle Zásad o ochraně osobních údajů nijak zneužívány či předávány třetím osobám.

Rok narození rodiče:
Jméno dítěte:
Datum narození dítěte:
Přidat dítě

Zámek a park v Lešné u Valašského Meziříčí

> Otevřeno

celý rok

> Hodnocení

0  (0x)

> Pro děti ve věku:

3-6, 6-9, 9-14

> Popis

Zámek s unikátním malovaným stropem a původní barokní podlahou je vybaven mobiliářem hraběcího rodu Kinských z přelomu 19. a 20. století. Ke skvostům patří bohatě intarzovaný sekretář a raritní balustrádové zábradlí. Po komentované prohlídce historické části je k dispozici volně přístupná environmentální expozice s hernou a během roku v zámku a zámeckém parku probíhají doprovodné výstavy a programy pro školy a veřejnost. Na zámku jsou kromě klasických expozic umístěny hravé interaktivní prvky. V patře můžete hledat cestu do srdce labyrintu, hrát červotočí hru, poznáte léčivé účinky stromů nebo poskládáte patra potravní pyramidy. Nejoblíbenější částí je herna zařízená jako palouček s červenými muchomůrkami a modelem stromu, který pod kůrou skrývá tajemství. Pexeso a puzzle doplňují panely a dendrofon. Nejnovější hrou na zámku je balancovník. Podaří se vám projet kuličkou zámeckým parkem tak, aby nespadla do žádné z děr? Děti se mohou těšit na EXPOZICE HISTORICKÉ ŠKOLNÍ TŘÍDY V prostorách původní černé kuchyně v přízemí zámku je od 6. října 2012 otevřena historická školní třída jako vzpomínka na dobu, kdy v zámku skutečně sídlila škola. V dalších místnostech prvního patra je nainstalovaná environmentální expozice, která vznikla jako součást sítě středisek environmentální výchovy v Muzeu regionu Valašsko. Expozice je po vstupu do zámeckého areálu volně přístupná a její součástí jsou pracovní listy s úkoly a hádankami zaměřenými na témata environmentální expozice. Je také možné navštívit expozici pro školy, kterým nabízíme lektorské programy o využití dřeva, životě stromu a parků. Témata environmentálních expozic: "Zámecký park jako dílo člověka a přírody" Park jako dílo člověka-umělce: historický vývoj pojetí zámeckých parků; ilustrativní nástin umělecko-historického vývoje zámeckých parků u nás se zaměřením na parky drobných venkovských šlechtických sídel. Park jako dílo přírody: zámecké parky venkovských šlechtických sídel u nás z pohledu dendrologie (charakteristické parkové stromy, keře, ostatní zeleň). "Život stromu a jeho význam v krajině" Popis životního cyklu stromu nejen jako zdroje dřeva, ale hlavně jako významného přírodního biotopu. Součástí je i model kmene stromu, kterým prochází návštěvník. Zdůraznění přírodovědně unikátního souboru starých stromů s navázaným velmi bohatým společenstvem ohrožených druhů živočichů a rostlin v porovnání s okolní běžnou intenzivní zemědělskou krajinou. Naučná stezka v parku – Park: dílo lidské i přírodní Prezentace unikátního souboru našich i exotických druhů dřevin; představení přírodně hodnotných mikrobiotopů (odumírajících větví, dutin, prosychajících stromů, včetně prezentace možných biologicky šetrných způsobů péče o staré stromy). Prezentace historie tvorby parku a péče o park. Prezentace rostlin a živočichů žijících v parku; polozastíněný povrch půdy pod stromy hostí početná společenstva lesních druhů bylin, louky pak druhy na vlhkých stanovišť; prezentace popisující živočichy parku (např. obojživelníci, drobní savci, veverka obecná a její barevné formy, ptáci). Krátkodobé přírodovědné výstavy Muzejní i fotografické výstavy detailně mapující různá ekologická a přírodovědná témata spojená s prostředím parku a městské zeleně, včetně aktuálních problémů v ochraně přírody a jejích měnících se struktur a funkcí (klimatická změna, změna intenzity tradičního hospodaření v krajině). Přírodně krajinářský park o rozloze 7, 16 ha se nachází v obci Lešná (asi 8 km od Valašského Meziříčí ve směru na Hranice na Moravě). Spolu se zámkem v jeho severní části jej spravuje od roku 1975 Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, dříve Okresní vlastivědné muzeum Vsetín. Anglický park byl založen rodem Beesů z Chrostiny v první polovině 19. století a na snahy o péči a rozvoj zeleně kolem zámku navázali Kinští, kteří dosazovali park domácími i exotickými dřevinami a zřídili zde také bažantnici. Park se vyznačuje neobvyklým bohatstvím stromů s velkým zastoupením jehličnanů, bohatým keřovým patrem se sbírkou až stoletých jedinců azalek a rododendronů. Odborníky je park hodnocen jako druhý nejcennější na území severní Moravy a Slezska. Park a jeho krásy je možné obdivovat v každém ročním období, měnící se příroda má celoročně návštěvníkům co nabídnout. Začátkem vegetačního období vykvétají jarní květiny plošně na loukách, následují kvetoucí magnólie, azalky a rododendrony a zelená barva se v parku posune i do korun listnatých stromů. Podzimní proměna do teplé palety barev a zimní zasněžené scenérie mají také své kouzlo a rozhodně stojí za vidění. Naučná stezka v parku Celkem 25 "chytrých laviček" lemuje cestičky zámeckého parku a zve návštěvníky k posezení i poučení.

> Otevírací doba

Út-Ne 9:00 - 17:00

> Kontakt

Kraj: Zlínský kraj
Město: Lešná u Valašského Meziříčí
Ulice: Zámek a park v Lešné, Lešná 1, 756 41 Lešná u Valašského Meziříč

> Komentáře