Centrum robotiky ROBIQ | Kam s dětmi – aktivity pro děti a jejich rodiče

E-mail:
Registrační kód:
Zapomněl(a) jste registrační kód?
Aktuální registrační kód:
Nový registrační kód:
Opakovat nový registrační kód:

Zadejte registrační email.

E-mail:

Registrací se přihlásíte se do KLUBU KAM S DĚTMI a zároveň Vám bude umožněno vkládání akcí a tipů do databáze KAM S DĚTMI.
KLUB KAM S DĚTMI Vám bude pravidelně přinášet novinky, newslettery, exkluzivní výhody, slevy a soutěže.

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Instituce:
vyplňujte, pokud za ni budete vkládat do databáze
Kraj:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Budeme rádi, když vyplníte i další nepovinné údaje, které nám mohou pomoct při vylepšování portálu Kam s dětmi. Naším cílem je být pro vás nejlepším rádcem a pomocníkem, když nevíte kam s dětmi. Tyto data nebudou dle Zásad o ochraně osobních údajů nijak zneužívány či předávány třetím osobám.

Rok narození rodiče:
Jméno dítěte:
Datum narození dítěte:
Přidat dítě

Centrum robotiky ROBIQ

Foto: Dmitrij

> Otevřeno

celý rok

> Hodnocení

0  (0x)

> Pro děti ve věku:

3-6, 6-9, 9-14

> Popis

Děti se v jednoduché, v pro ně pochopitelné formě seznamují s rozličnými disciplínami příznačnými pro školu prvního stupně, přírodními vědami, matematikou, informatikou. Lekce/hodiny obsahují projektování, konstruování a základní programování rozličných modelů. Žáci lehce začínají chápat, jaké jsou souvislosti jevů v běžném životě, berou na vědomí zatím stále ještě pro dítě abstraktní vědecké teorie a fakta. Díky moderním metodikám výuky a použití unikátních učebních materiálů, kurz pomáhá žákům naučit se klást promyšlené otázky a činit správné závěry ohledně okolního světa. Děti se naučí umění vytyčení cílů, kolektivní práci, nalézat unikátní řešení, během každé hodiny jsou s to učinit pro sebe nové objevy. Technologické vybavení nové generace umožňuje, aby dítě rozvíjelo společenské návyky, a to včetně tvůrčích dovedností tolik potřebných pro řešení poznávacích, badatelských a komunikativních úkolů. PROGRAM S ÚSPĚCHEM ŘEŠÍ CELOU ŘADU ÚKOLŮ, COŽ NA STRANĚ DÍTĚTE ROZVÍJÍ FENOMÉNY JAKO: - Všechny typy motoriky a koordinace pohybů v prostoru, pečlivost, odhad atd. - Umění plánovat a analyzovat svou práci; trpělivost a schopnost sebekontroly; sebeuvědomění a sebevyjádření. - Umění chápat konstrukce a procesy; seznámení s rozličnými (dostupnými věku) materiály, technikami, řešeními a technologiemi z exaktních věd, mechaniky, techniky. - Doplnění slovní zásoby dítěte, vývoj řeči, výchova k sebedůvěře, umění prezentovat výsledky své práce. - Umění domluvit se, spolupracovat a pracovat ve skupině kolektivu. - Touha dotahovat započaté projekty do finále, pečlivost, odpovědnost. - Program dodržuje taktéž všechny tradiční principy, co se týká sklady pedagogického procesu. - Od jednoduchého ke složitému. - Systémovost dílčích prací. - Princip matematických cyklů. - Diferenciace skupiny dle věku, individuální přístup k jednotlivcům. Všechny výukové kurzy jsou vypracovány tematicky, dále s ohledem na jednotlivé předměty. Kurzy probíhají v nevelkých skupinách po 4-5 žácích

> Otevírací doba

dle otevírací doby

> Kontakt

Kraj: Praha
Město: Praha 5
Ulice: Plzeňská 540/23
Telefon: 797991188
E-mail: [email protected]

> Komentáře