69. Loutkářská Chrudim | Kam s dětmi – aktivity pro děti a jejich rodiče

E-mail:
Registrační kód:
Zapomněl(a) jste registrační kód?
Aktuální registrační kód:
Nový registrační kód:
Opakovat nový registrační kód:

Zadejte registrační email.

E-mail:

Registrací se přihlásíte se do KLUBU KAM S DĚTMI a zároveň Vám bude umožněno vkládání akcí a tipů do databáze KAM S DĚTMI.
KLUB KAM S DĚTMI Vám bude pravidelně přinášet novinky, newslettery, exkluzivní výhody, slevy a soutěže.

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
Instituce:
vyplňujte, pokud za ni budete vkládat do databáze
Kraj:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Budeme rádi, když vyplníte i další nepovinné údaje, které nám mohou pomoct při vylepšování portálu Kam s dětmi. Naším cílem je být pro vás nejlepším rádcem a pomocníkem, když nevíte kam s dětmi. Tyto data nebudou dle Zásad o ochraně osobních údajů nijak zneužívány či předávány třetím osobám.

Rok narození rodiče:
Jméno dítěte:
Datum narození dítěte:
Přidat dítě

69. Loutkářská Chrudim

> Termín

30.6.2020-6.7.2020

> Hodnocení

0  (0x)

> Pro děti ve věku:

0-14

> Popis

Celo­státní pře­hlídka ama­tér­ského lout­kář­ství. Lout­kář­ská Chru­dim je kon­ci­po­vána jako celo­státní pře­hlídka a dílna ama­tér­ského lout­kář­ství ve všech jeho for­mách a pro­je­vech. Poslá­ním pře­hlídky je umož­nit setkání ama­tér­ských lout­kářů na celo­re­pub­li­kové úrovni, pre­zen­taci a kon­fron­taci výsledků práce lout­kář­ských sou­borů i jed­not­livců v dané sezóně. Hlav­ním cílem pře­hlídky je pod­pora zájmu o lout­kář­ství, kul­ti­vace ama­tér­ského lout­ko­vého diva­dla a jeho pro­pa­gace ve spo­leč­nosti pro­střed­nic­tvím vzdě­lá­va­cích semi­nářů, hlav­ního a dopro­vod­ného programu. Pře­hlídky se mohou zúčast­nit ama­tér­ské sou­bory a jed­not­livci z celé České repub­liky, kteří vyu­ží­vají prin­cipů lout­ko­vého diva­dla. Sou­bory a jed­not­livci se v daném roce mohou sou­těžně zúčast­nit se stej­nou insce­nací pouze jedné lout­kář­ské pře­hlídky postu­pové na LCH.

> Otevírací doba

10:00 - 20:00

> Kontakt

Kraj: Pardubický kraj
Město: Chrudim
Ulice: Chrudim

> Komentáře